Strona główna » Regulamin Sprzedaży

Kategorie

Systemy płatności
 • PayByNet
 • iMoje
Szukaj
Opinie o produktach

Regulamin Sprzedaży

alt
Na naszej stronie prowadzona jest sprzedaż przez dwa podmioty gospodarcze:

A. Produkty na stronie sprzedaż zamówienia i wysyłki odpowiada firma Motozloty.com ul. Brodzka 192, 54-067 Wrocław NIP 899-231-29-06 REGON: 932984680

B. Sprzedaż biletów na wydarzenia obsługuje firma Easy Rider Sp. z o.o. ul. Brodzka 192, 54-067 Wrocław, 
KRS 0000950148 NIP 8943180511  
 

Regulamin A: 
1. Zamówienia TOWARÓW ZE SKLEPU

Zasady zamawiania towaru dotyczą transakcji zawartych drogą elektroniczną za pomocą sklepu na stronie www.motozloty.com

Warunkiem złożenia zamówienia w pierwszym przypadku jest dodanie do koszyka zamawianego towaru, a następnie wypełnienie dostępnego formularza oraz wpisanie wymaganych w nim danych. Zamówienie jest wiążące dla stron dopiero po jego potwierdzeniu przez obsługę www.motozloty.com wszystkie towary sprowadza pod złożone zamówienia. W przypadku braku możliwości sprowadzenia towaru klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez obsługę Www.motozloty.com drogą e-mailową na podany przy rejestracji adres lub telefonicznie o tym fakcie. Zamówienia bez pełnej nazwy oraz adresu zamawiającego nie będą realizowane.

2. Termin realizacji.

Większość zamówień jest wysyłana w ciągu 1-2 dni roboczych od złożenia zamówienia, chyba że w opisie towaru jest sprecyzowany inny, dłuższy termin realizacji - bądź klient zostanie o tym fakcie poinformowany po złożeniu zamówienia.

Zamówienia na odbiór osobisty są potwierdzane specjalnym statusem "Gotowe do odbioru ". Zamówienie powinno być odebrane w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia przez nas dostępności towaru. W razie niedotrzymania tego terminu Sklep www.motozloty.com nie odpowiada za ewentualny brak towaru.

3. Ceny.

Wszystkie ceny znajdujące się na stronie sklepu www.motozloty.com są cenami brutto. Do ceny doliczane są koszty związane z wysyłką i ewentualnym pobraniem zgodnie z taryfami obowiązującymi u poszczególnych przewoźników. Ceny promocyjne wybranych artykułów będą dla nas obowiązujące, jeżeli w dniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia będą na stronie internetowej www.motozloty.com


4. Wysyłka i dostawa towaru oraz warunki płatności.

Sklep www.motozloty.com wysyła zamówiony towar  kurierem InPost i do paczkomat ów i nalicza opłaty wg cennika firmy realizującej przesyłkę. Koszt wysyłki ponosi Zamawiający, dotyczy to także zwrotu towaru.

Do wszystkich dokonanych w naszym sklepie zakupów dołączamy dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego bądź faktury VAT. Prosimy o jego zachowanie - jest on podstawą do jakichkolwiek ew. reklamacji.

5. Zwroty.

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach  konsumenta z towaru zakupionego możesz zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, jednak tylko wtedy, gdy produkt nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony czy naruszony (odnosi się to również do trwałych i nieodwracalnych zniszczeń lub uszkodzeń opakowania produktu). W naszym sklepie umożliwiamy zwrot nawet do 30 dni.

Zwrot musi być udokumentowany korektą dokumentu sprzedaży. Korekta faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami musi być podpisana przez Klienta zwracającego towar. W przypadku zwrotu towaru zakupionego na fakturę - towar należy odesłać do nas nie dołączając dowodu zakupu (faktury VAT). Po otrzymaniu towaru - do Zamawiającego wysyłana jest korekta faktury VAT. Musi być ona czytelnie podpisana przez Zamawiającego (odbiorcę faktury VAT) i odesłana do naszej firmy. Otrzymanie towaru i podpisanej korekty warunkuje możliwość przyjęcia zwrotu na stan magazynu i zwrot pieniędzy za zwrócony towar. Gwarantujemy zwrot wartości produktu - przelewem na wskazany nr konta bankowego klienta do 10 dni od daty otrzymania przez nas zwracanego towaru. Zwrotowi nie podlega koszt dostawy ani koszt przesyłki ze zwrotem.

Każdy zakupiony w www.motozloty.com produkt objęty jest gwarancją producenta. Długość okresu gwarancyjnego jest określana przez producenta i różna u poszczególnych producentów. Zdjęcia produktów zamieszczone w sklepie www.motozloty.com mogą odbiegać nieznacznie swoim wyglądem i kolorem od oryginału (obsługa www.motozloty.com dołożyła wszelkich starań, aby w takich przypadkach fakt ten był odnotowany w opisie towaru).

 

6. Ochrona danych osobowych.

Uzyskane w trakcie składania i realizacji zamówienia dane osobowe gromadzone są w naszej bazie danych klientów i nie są w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, firmom czy organizacjom.

7. Postanowienia końcowe.

Treść Sklepu Internetowego www.motozloty.com  nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym sposób i zasady składania zamówień. Sklep www.motozloty.com zastrzega sobie prawo do zmiany w treści Regulaminu. Dokonanie zamówienia wwww.motozloty.com jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Wszystkie wymienione produkty, nazwy i loga są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wszelkie spory wynikające ze współpracy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby firmy.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:* Visa* Visa Electron* Mastercard* MasterCard Electronic* Maestro”
Płatności:PayNow,PayPal,Przelewy24,Pobranie

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą -czas realizacji liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

3.a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką paczkomatową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

3.b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
6. Postępujemy z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych - RODO

 

B
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW

Regulamin zakupu biletów:

 1. Rezerwacja i zakup biletów odbywają się za pomocą technologii dostarczonej przez portal biletyna.pl i jest tam realizowana. Polityka prywatności serwisu jest dostępna tutaj.
 2. W celu dokonania rezerwacji i zakupu biletów klient:
  • dokonuje wyboru wydarzenia z listy dostępnej na stronie motozloty.com
  • dokonuje wyboru miejsc z puli miejsc dostępnych na dane wydarzenie,
  • podaje swoje dane takie jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy,
  • potwierdza zapoznanie się z regulaminem i polityką prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola,
  • może zaznaczyć opcję korzystania z usługi Newslettera, telemarketingu
  • zaznacza formę i sposób dostarczenia biletów,
  • nadaje hasło niezbędne do wydrukowania biletów pdf,
  • wybiera sposób płatności z listy dostępnych za pośrednictwem usługi Blue Media S.A.
  • przed zatwierdzeniem rezerwacji klient widzi podsumowanie płatności, która zawiera sumaryczną kwotę do zapłaty za bilety powiększoną o prowizję z tytułu sprzedaży biletów.
  • akceptacja warunków sprzedaży oraz świadczonej usługi następuję poprzez kliknięcie w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
  • proces zakupu biletów jest zakończony z chwilą poprawnego ukończenia procesu płatności za pośrednictwem operatora płatności Blue Media S.A.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za poprawność podanych w pkt. 2 (Regulamin zakupu biletów) danych.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 5. W przypadku kart płatniczych dostępne formy płatności to karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 6. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności albo w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w związku z zakupem biletów

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Easy Rider Sp. z o.o. ul. Brodzka 192, 54-067 Wrocław, 
  KRS 0000950148 NIP 8943180511  
 2. Klient może się skontaktować z administratorem danych poprzez e-mail na adres: biuro@motozloty.com
 3. Klient może zażądać drogą dostępu do swoich danych osobowych celem ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania lub może wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania.
 4. Dane osobowe, po wygaśnięciu podstaw prawnych do dalszego przetwarzania, ulegają anonimizacji.
 5. Okres przechowywania danych ustala się zgodnie z celem usług.
 6. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w procesie Rezerwacji, zakupu oraz dostawy:
  1. Klient będący osobą fizyczną dokonującą rezerwacji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do dokonania Rezerwacji.
  2. zakres przetwarzanych danych obejmuje imię, nazwisko, e-mail, telefon.
  3. podstawą prawną przetwarzania jest czynność niezbędna do zawarcia umowy zgodnie z art 6 ust. 1. b) po zrealizowaniu zamówienia dane są przetwarzane na podstawie art 6 ust. 1 pkt c), f) RODO w powiązaniu z UŚUDE art. 18 ust 1w ramach UŚUDE: art. 19 ust. 2 pkt 1 i 4, Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994: art. 74 ust.2 pkt 1 i 3 oraz ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r.: art. 32 § 1, art. 86.
  4. w przypadku, gdy Rezerwacja pozostała nieopłacona, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zakończenia Rezerwacji do daty Wydarzenia albo do zakończenia procesu reklamacyjnego.
 7. W przypadku dokonywania zapłaty poprzez płatności internetowe, niezbędne dla wykonania umowy jest przekazanie danych imię, nazwisko, e-mail do podmiotu pośredniczącego tj. BlueMedia S.A. świadczącego usługi płatności. 

Odwołane Wydarzenia i zwroty

 1. Zwroty Biletów możliwe są jedynie w przypadku: a) odwołania Wydarzenia albo b) zmiany daty, miejsca lub znaczącej zmiany godziny Wydarzenia (powyżej 1h wcześniej lub później).
 2. W przypadkach innych niż opisane w ust. 1 zwroty Biletów nie są możliwe. Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku konsumentów ograniczenie, o którym mowa w ust. 2 wynika z art. 38 pkt 12 UPK.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. b, Bileteria informuje Klienta o możliwości zwrotu Biletów albo utrzymaniu ich ważności na zmienione Wydarzenie.
 5. Klient podejmuje decyzję w zakresie opisanym w ust. 4 w terminie wskazanym przez Bileterie liczonym od momentu otrzymania informacji o zmianie Wydarzenia.
 6. Brak decyzji Klienta, o której mowa w ust. 4 i 5 powyżej przed wskazanym terminem rozumiany jest jako akceptacja zmienionego Wydarzenia i utrzymanie ważności Biletów.
 7. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. a oraz ust 4-6 w zakresie wyboru zwrotu Biletów, Bileteria dokona zwrotu należności Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni roboczych, w taki sam sposób w jaki Klient opłacił Rezerwację.
 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 9. W przypadku zwrotu środków z przyczyn leżących po stronie Organizatora, zwrot środków na konto lub kartę płatniczą jest dokonywany w wysokości wartości nominalnej biletów w momencie ich zakupu z uwzględnieniem kosztów operacyjnych tj. opłaty serwisowej i opłaty prowizyjnej (jeśli były pobierane) w terminie 30 dni, od momentu otrzymania wniosku o zwrot.
 10. W przypadku zwrotu środków z przyczyn, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności z powodu konsekwencji spowodowanych stanem epidemii np. wprowadzenie lockdownu, zwrot środków na konto lub kartę płatniczą dokonywany jest w wysokości wartości nominalnej biletów w momencie ich zakupu z uwzględnieniem kosztów operacyjnych tj. opłaty serwisowej i opłaty prowizyjnej (jeśli były pobierane) w terminie 180 dni, od momentu skutecznego rozwiązania umowy (art. 15zp ust. 1 – 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

Warunki i wymagania w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego

 1. Wejście na Wydarzenie jest równoznaczne z oświadczeniem posiadacza Biletu, że według jego najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 2. Posiadacz Biletu, przed wejściem na Wydarzenie ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej, w szczególności maseczki i środki do dezynfekcji rąk.
 3. Wymagane jest złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 4. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów oraz zasad uczestnictwa pod kątem logistyki i bezpieczeństwa na terenie wydarzenia uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.
 5. Warunki i wymagania w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego mogą ulec zmianie w zależności od przepisów obowiązujących w dniu Wydarzenia.

Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w związku z bezpieczeństwem epidemicznym

 1. Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, e-mail i numer telefonu komórkowego Klienta.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym – zapewnienie bezpieczeństwa epidemicznego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, w oparciu o Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce przygotowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektor Sanitarny. Celem przetwarzania jest ułatwienie służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.
 3. Dane przetwarzane są przez okres 2 tygodni od daty Wydarzenia.
 4. Na uzasadnione żądanie podejrzeniem zagrożenia bezpieczeństwa epidemicznego, Organizator może przekazać dane osobowe bezpośrednio Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu. Dane te umożliwią łatwy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu.

 
REGULAMIN WYDARZEŃ I SPRZEDAŻ BILETÓW

 1. Organizatorem wydarzeń jest Easy Rider Sp. z o.o. ul. Brodzka 192, 54-067 Wrocław, 
  KRS 0000950148 NIP 8943180511  
 2. Bilet stanowi dokument uprawniający do uczestnictwa w wydarzeniu, na jaki został wystawiony.
 3. Posiadany przez uczestnika wydarzenia bilet jest jednoosobowy.
 4. Zabrania się wnoszenia na teren Wydarzenia: broni, alkoholu, materiałów wybuchowych, parasoli z ostrym zakończeniem, statywów, niebezpiecznych przedmiotów i substancji i itp.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania każdego wydarzenia bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu poza zwrotem sumy, na jaką opiewa bilet na odwołane wydarzenie z uwzględnieniem kosztów operacyjnych tj. opłaty serwisowej i opłaty prowizyjnej (jeśli były pobierane).
 6. Zwroty Biletów możliwe są jedynie w przypadku: a) odwołania Wydarzenia albo b) zmiany daty, miejsca lub znaczącej zmiany godziny Wydarzenia (powyżej 1h wcześniej lub później).
 7. Bilet nie podlega zwrotowi ani wymianie w żadnym innym przypadku niż wymienione powyżej.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich możliwych zmian w przebiegu wydarzenia z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, a także do zmiany obsady, bez wcześniejszego uprzedzenia i rekompensaty.
 9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za treści artystyczne prezentowane na scenie.
 10. Widzowie niepełnoletni mogą uczestniczyć w wydarzeniu za zgodą i na odpowiedzialność prawnych opiekunów.
 11. Dzieci do lat 12 mogą bezpłatnie uczestniczyć w Wydarzeniu pod opieką opiekuna, który posiada ważny bilet na wydarzenie.  Opiekun zobowiązany jest do posiadania dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.
 12. Bilet uszkodzony, nieposiadający kuponu kontrolnego bądź z nieczytelnym kodem kreskowym jest nieważny.
 13. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osoby stanowiące zagrożenie dla porządku publicznego mają zakaz wstępu na teren wydarzenia.
 14. Obowiązuje zaraz wprowadzania na teren Wydarzenia zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących.
 15. Naruszenie zakazów lub wymagań określonych wyżej może skutkować wydaleniem osoby naruszającej zasady poza obiekt, w którym odbywa się wydarzenie, bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty, oraz obciążenie takiej osoby kosztami poniesionymi przez organizatora (np. kosztami odszkodowań, kar umownych, napraw, sprzątania).
 16. Dodatkowo zastosowanie mają regulaminy obowiązujące w obiekcie, w którym odbywa się wydarzenie.
 17. Zakup biletów poza autoryzowanymi sklepami i punktami sprzedaży (motozloty.com) niesie ryzyko zakupu biletów nieważnych lub nieoryginalnych, które uniemożliwią wejście na wydarzenie.

Warunki i wymagania w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego

 1. Wejście na Wydarzenie jest równoznaczne z oświadczeniem posiadacza Biletu, że według jego najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 2. Posiadacz Biletu, przed wejściem na Wydarzenie ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej, w szczególności maseczki i środki do dezynfekcji rąk.
 3. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów oraz zasad uczestnictwa pod kątem logistyki i bezpieczeństwa na terenie wydarzenia uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.
 4. Warunki i wymagania w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego mogą ulec zmianie w zależności od przepisów obowiązujących w dniu Wydarzenia.

Przejdź do strony głównej
Marki
 • BMW
 • Harley Davidson
 • Indian
 • Motozloty.com
 • NostalgicArt
 • Volkswagen
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu